Regler for leje af sæsonpladser

 1. ​Plads betaling skal ske ved starten af lejemålet, eller efter kontraktdatoen. Såfremt afrejse, uanset årsag skulle ske før tid, betales intet af lejen tilbage. Forlades pladsen med campingvognen i en periode, skal Sønderborg Camping have besked om afrejse-og ankomst dato. Sønderborg Camping disponere over pladsen i den periode hvor lejeren er bortrejst, og kan leje den ud, indtægten tilfalder Sønderborg Camping.
 2. Fælles for sæsonpladser er, at prisen er inkl. 2 samlevende voksne personer samt hjemmeboende børn under 18 år, 2 små hunde eller en stor tillades (lejrchefens vurdering)
 3. En sæsonplads benyttes som udgangspunkt i weekender, ferier, helligdag og fridage. Benyttes en sæsonplads mere, skal dette meddeles i receptionen.
 4. Lejeren er forpligtet til at anmelde såvel daggæster som overnattende gæster og betales ved disses ankomst. Overnattende gæster skal betale almindeligt overnatningsgebyr.
 5. Sæsonpladsen bedes betalt via betalingslink fra bekræftelsen inden ankomsten, strømmen afregnes ved afrejse. Dog mindst 500 kr der kan opkræves et a´conto beløb.
 6. Ved ankomst bedes lejer afhente en el måler i receptionen som straks tilsluttes standeren.
 7. El måleren skal tilsluttes direkte i standeren, og aflæses i fællesskab.
 8. I lejeperioden er lejeren ansvarlig for at el måleren er i funktion. Eventuelle beskadigelser/defekt måler skal omgående anmeldes til udlejeren.
 9. Lejeren kan ikke overdrage sine rettigheder ifølge lejeaftalen til andre ligesom lejeren ej heller kan fremleje sæsonpladsen.
 10. Campingvognen og fortelt må ikke placeres nærmere end 1,5 meter fra naboskel.
 11. Den lejede plads skal til enhver tid holdes i pæn og ryddelig gjort stand. Klipning af græs omkring campingvognen påhviler lejeren. Klipning af græs skal ske mindst hver 14. dag og ved afrejse. Klipning af træer må under ingen omstændigheder ske uden forudgående aftale med lejrchefen. (plæneklipper lånes/lejes ved henvendelse i receptionen.)
 12. De opstillede affaldssække/containere må kun benyttes til almindeligt køkkenaffald og lignende. Flasker/glas skal afleveres i flaskecontaineren. Andet affald (gl. stole,køleskabe, tæpper, fortelte m.v.) skal lejeren fjerne ved egen foranstaltning, hvis lejrchefen ikke kan anvise et sted hertil.
 13. Vedr. fælleskøkken henstiller vi til, at der tages hensyn til vore mange ”turistgæster” og må benyttes i moderat omfang.
 14. Spildevand/vand mv. fra campingvognens afløb må ikke udledes på jorden, men skal opsamles i spande, dunke eller lignende, og hældes i udslagskummen ved toiletbygningen.
 15. I lejeperioden er lejeren berettiget til at benytte sæsonpladsen til opstilling af campingvogn med fortelt eller til teltslagning.
 16. Biler må under ingen omstændigheder parkeres på ledige ikke udlejede pladser. Gæster skal parkere på P-pladsen. Der må kun holde en bil pr. plads og unødig færdsel bør undgås.
 17. Hunde og katte er velkomne, men skal holdes i snor på pladsen og luftes uden for campingpladsen – husk hundeposer i tilfælde af uheld. Husdyr må ikke genere naboerne.
 18. Hvis ikke andet skriftligt aftales, skal sæsonpladsen af lejeren være ryddet og rengjort kl. 12 på datoen for lejeaftalens udløb. Foretager lejeren ikke oprydningen, er lejrchefen berettiget til at lade denne foretage, idet der herfor afkræves lejeren et fast gebyr på kr. 500,00.
 19. Udlejeren er i sin ret til at bortvise lejeren hvis de ”almindelige betingelser” ikke overholdes.
 20. Det er ikke tilladt at skyde genvej gennem andre pladser, beplantninger og hegn, ej heller at klippe og beskære disse. Veje og stier skal benyttes – også af de små campinggæster.
 21. Al kørsel på pladsen skal foregå i lavt tempo, max. 15 km i timen – HUSK DET NU! Kørsel på pladsen fra kl. 23.00-07.00 er ikke tilladt.
 22. Fra Kl 23 - 07 skal der være ro på pladsen, og ingen musik eller   

Anmeldelser fra nogle af vores skønne gæster​

Campingplads med en skøn beliggenhed

Sønderborg Camping, er en mindre men rolig plads, den har en skøn beliggenhed nær marinaen, samt strandpromenaden som fører direkte til byen. Servicebygningerne ernydelige og rene. Dog vær OBS på at der er blå flag ved stranden, på strækningen og hunde derfor ikke er velkomne på standen.

Stine Madsen​

Gåafstand til vandet og byen

Rigtig god beliggenhed med gåafstand til vandet og byen. Fine toilet, køkken og bad forhold. Flotte hytter. Pladsen hører til i den dyre ende og den mangler lidt hygge. Det kunne f.eks være afskærmning med buske, små hække, blomster eller lignende. Rar og venlig betjening. En ok oplevelse.

Susanne Nielsen

God oplevelse for førstegangs-campister

Som første gangs campister i telt var det alt i alt god oplevelse gode faciliteter dog bør nævnes at køleskabe/frys til telt og hyttebruger var alt for småt.

Marianne Andersen

God placering ved centrum og strand

God placering i forhold centrum og strand. Butikken har ikke så stort sortiment.

Fine hytter med køkken og bad.

Line Riis

Se flere anmeldelser på Google

Ring: 74 42 41 89

Telefontid: 9.00 - 11.00 & 14.00 - 17.00

Du er også velkommen til at sende os en mail:

info@sonderborgcamping.dk 

Sønderborg By & Strand Camping

CVR: 37240591

Marina Allé 4A, 6400 Sønderborg​

Klik her for rutevejledning

white-facebook-fill2

Her ligger vi